Kaj je e-račun?

Elektronski ali e-račun je račun izdan in prejete v katerikoli elektronski obliki.

Vsi podatki na računu so enaki tistim v papirni obliki, ampak spremeni se način pošiljanja, prejemanja in arhiviranja. Procesi tiskanja, kuvertiranja, pošiljanje s pošto, sprejemanja, sortiranja, ročni vnos podatkov in shranjevanje se zamenjajo z enostavno in hitro elektronsko dostavo oziroma klikom na gumb.

S prehodom na e-račune prehajate na hitrejše, varanejše in enostavnejše poslovanje. Koristi so merljive in večplastne: pohitritev poslovnih procesov, prihranek časa in znižanje materialinih stroškov ter okolju prijazen poslovni model.

Zakonodaja

Ni dovolj samo poslati račune in dokumente z elektronsko pošto, da bi bili skladni z zakonsko regulativo.

Omnizon Networks kot ponudnik elektronske izmenjave podatkov (EDI) je zadolžen za povezovanje poslovnih subjektov in izmenjavo elektronskih dokumentov na pravno priznan način. Izmenjava elektronskih dokumentov prek ponudnika EDI temelji na zakonih, dokumentih in standardih Evropske unije ter Republike Slovenije:

Direktiva Evropskega parlamenta zahteva uvedbo e-računov za vsa naročila javnih uprav do konca leta 2018. Slovenija ima to že uvedeno od 1.1.2015.

Omnizon posluje po najvišjih standardih zaščite podatkov in zagotavlja zaščito vseh ključnih elementov procesa izmenjave dokumentov: pristnost izvora, celovitost vsebine in čitljivost dokumenta. Za vsa vprašaja v zvezi z zakonsko ureditvijo smo vam vedno na voljo.