Kaj je e-poslovanje?

Elektronsko poslovanje je moderen način izmenjave različnih vrst dokumentov Med podjetji in omogoča opazno zmanjšanje operativnih stroškov podjetja ter povečuje produktivnost poslovanja in zaposlenih.

Gore papirja, ki ga morate nositi, ročno sortirati naslednjih nekaj ur in ki vedno popolnoma zapolnijo vašo mizo – so stvar preteklosti. Pozabite na nedostavljene račune in penale, ki jih plačujete zaradi tujih napak.

Z uporabo elektronskega poslovanja postanete podjetje, s katerim je lažje poslovati, hkrati pa prihranite svoj čas in denar. E-poslovanje vključuje pravno priznane e-račune in e-arhiv.

Na hiter, enostaven in varen način v skoraj popolnoma avtomatiziranem procesu preko EDI sistema neomejeno pošiljajte, sprejemate, arhivirate naročila, dobavnice, prevzemnice, račune ali druge dokumente.

PREDNOSTI E-POSLOVANJA

Najmanj 5 krat hitrejša obdelava v primerjavi s papirnimi dokumenti.

Pri uporabi elektronske izmenjave več kot dokumentov pošljete, več privarčujete.

Varnost dokumentov je zagotovljena.

FAQ

Ko izberete partnerja za izmenjavo elektronskih dokumentov, način pristopa Omnizon omrežju (Omnizon Enterprise Connect ali Omnizon Web), definirate format in tipe dokumentov ste pripravljeni na začetek testnega obdobja.

Med preskusnim obdobjem se določi pravilnost strukture elektronskega dokumenta in pravilnost podatkov. Za namene testiranja je potrebno ustvariti elektronske dokumente, ki temeljijo na “papirnih” dokumentih. S preverjanjem strukture in primerjavo s papirnati dokumenti potrjujemo veljavnost elektronskega dokumenta.

Tehnične zahteve so odvisne od vrste dostopa, za katerega ste se odločili: če ste se odločili, za Omnizon WEB dostop, potrebujete le računalnik, spletni brskalnik in dostop do interneta.

Če ste se odločili za avtomatski Omnizon Enterprise Connect, morate določiti vrsto povezave in oblike elektronskih dokumentov, ki bodo uporabljeni za izmenjavo. Za vsa dodatna vprašanja se obrnite na nas po telefonu: +386 31 391 999 ali pošti: [email protected].

To je odvisno od partnerja s katerim si boste izmenjevali dokumente.

Globalna lokacijska številka (eng. Global Location Number) je numerična koda ki identificira katerokoli pravno, funkcionalno ali fizično lokacijo v sklopu poslovne in organizacijske strukture. Globalne lokacijske številke se lahko uporabljajo za identifikacijo vsega kar je oziroma je lahko naslovljeno. Primer: podjetje, oddelki, sobe, skladišča, lokacije za dostavo,…

Več o GLN-u lahko preberete na uradni spletni strani GS1 Slovenija.

Izmenjava elektronskih dokumentov je mogoča med katerima koli poslovnima subjektoma, ki se nahajata v Omnizon Network sistemu ali ostalih EDI sistemih s katerimi imamo interkonekcijo. Za celoten referenčni seznam vseh naših uporabnikov nam pošljite email na [email protected].

Izmenjava elektronskih dokumentov zajema vse dokumente, ki se uporabljajo v procesu
nabave: naročilo, odpoklici, odgovor na naročilo, dobavnice, prevzemnice, računi(dobropis, storno,..).
Katere vrste elektronskih dokumentov boste izmenjevali je odvisno od vas in vašega poslovnega partnerja s katerim izmenjujete dokumente.
Če obstaja potreba po izmenjavi drugih vrste dokumentov, to ni nobena težava.
Prosimo vas, da nas kontaktirate in za vas bomo vključili tudi nove vrste dokumentov.

V kolikor mesečno pošljete več kot 200 računov s pošto, se bodo prihranki pri pisarniških stroških takoj opazili, kot tudi zmanjšanje kompleksnosti operativnih nalog.

Kaj je EDI?

EDI (Electronic Data Interchange) je sistem elektronske izmenjave dokumentov v standardiziranih oblikah med poslovnimi partnerji. Elektronska izmenjava dokumentov je osnova e-poslovanja.

Z uporabo EDI-ja boste hitrejši, boljši in močnejši na trgu, saj elektronska izmenjava dokumentov omogoča učinkovitejše poslovanje vašega podjetja.

Hitrost pošiljanja in prejemanja ključnih informacij in podatkov je bistveno hitrejša kot pri izmenjavi papirnih dokumentov. Stroški materiala in stroški dostave so zmanjšani in več dokumentov kot jih izmenjujete, več časa in denarja prihranite.

Z izmenjavo dokumentov preko računalnikov se zmanjša verjetnost človeške napake in se zagotavlja celovitost izmenjanih dokumentov ter pospeši in olajša arhiviranje in iskanje arhiviranih dokumentov.

Ključne prednosti elektronske izmenjave

  • Optimizacija poslovnih procesov
  • Zmanjšanje operativnih stroškov
  • Povečanje produktivnosti zaposlenih
  • Zmanjšanje napak/jamstvo integritete podatkov
  • Olajšan postopek arhiviranja in iskanja
PREDNOSTI E-POSLOVANJA

Najmanj 5 krat hitrejša obdelava v primerjavi s papirnimi dokumenti.

Pri uporabi elektronske izmenjave več kot dokumentov pošljete, več privarčujete.

Varnost dokumentov je zagotovljena.

FAQ

Tehnične zahteve so odvisne od vrste dostopa, za katerega ste se odločili: če ste se odločili, za Omnizon WEB dostop, potrebujete le računalnik, spletni brskalnik in dostop do interneta.

Če ste se odločili za avtomatski Omnizon Enterprise Connect, morate določiti vrsto povezave in oblike elektronskih dokumentov, ki bodo uporabljeni za izmenjavo. Za vsa dodatna vprašanja se obrnite na nas po telefonu: +386 31 391 999 ali pošti: [email protected].

To je odvisno od partnerja s katerim si boste izmenjevali dokumente.

Globalna lokacijska številka (eng. Global Location Number) je numerična koda ki identificira katerokoli pravno, funkcionalno ali fizično lokacijo v sklopu poslovne in organizacijske strukture. Globalne lokacijske številke se lahko uporabljajo za identifikacijo vsega kar je oziroma je lahko naslovljeno. Primer: podjetje, oddelki, sobe, skladišča, lokacije za dostavo,…

Več o GLN-u lahko preberete na uradni spletni strani GS1 Slovenija.

Zakonodaja

Ni dovolj samo poslati račune in dokumente z elektronsko pošto, da bi bili skladni z zakonsko regulativo.

Omnizon Networks kot ponudnik elektronske izmenjave podatkov (EDI) je zadolžen za povezovanje poslovnih subjektov in izmenjavo elektronskih dokumentov na pravno priznan način. Izmenjava elektronskih dokumentov prek ponudnika EDI temelji na zakonih, dokumentih in standardih Evropske unije ter Republike Slovenije:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost
Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike

Direktiva Evropskega parlamenta zahteva uvedbo e-računov za vsa naročila javnih uprav do konca leta 2018. Slovenija ima to že uvedeno od 1.1.2015.

Omnizon posluje po najvišjih standardih zaščite podatkov in zagotavlja zaščito vseh ključnih elementov procesa izmenjave dokumentov: pristnost izvora, celovitost vsebine in čitljivost dokumenta. Za vsa vprašaja v zvezi z zakonsko ureditvijo smo vam vedno na voljo.

PREDNOSTI E-POSLOVANJA

Najmanj 5 krat hitrejša obdelava v primerjavi s papirnimi dokumenti.

Pri uporabi elektronske izmenjave več kot dokumentov pošljete, več privarčujete.

Varnost dokumentov je zagotovljena.

FAQ

Omnizon Networks omogoča izdelavo in izmenjavo davčno priznanih elektronskih računov(podpisanih z elektronskim podpisom).

Kaj je e-podpis?

Elektronski podpis predstavlja elektronsko verzijo lastnoročnega podpisa, ki je glede na veljavno zakonodajo enakovreden lastnoročno podpisanemu dokumentu.

V e-poslovanju se uporablja kot zaščitna oznaka, ki se lahko dodaja vsem elektronskim dokumentom in omogoča preverjanje istovetnosti izdajatelja elektronskega dokumenta in preverjanje ali je bil elektronski dokument spremenjen odkar je bil podpisan.

Pomen e-podpisa:

  • Avtentičnost – potrjuje, da je podpisnik tisti, za katerega se izdaja
  • Celovitost – potrjuje, da vsebina ni bila spremenjena odkar je bila elektronsko podpisana
  • Neoporečnost – vsem stranem dokazuje izvor podpisane vsebine
PREDNOSTI E-POSLOVANJA

Najmanj 5 krat hitrejša obdelava v primerjavi s papirnimi dokumenti.

Pri uporabi elektronske izmenjave več kot dokumentov pošljete, več privarčujete.

Varnost dokumentov je zagotovljena.

FAQ

Za uporabo e-podpisa je potrebno pridobiti certifikat od priznanega izdajatelja (npr. Sigen-ca,…) Omnizon vam bo z veseljem pomagal pri izvajanju elektronskega podpisovanja, da bodo vsi vaši elektronski dokumenti potrjeni z identiteto podpisnika.

Kaj je časovni žig?

Časovni žig je niz znakov, ki označuje datum in čas v katerem se je določen dogodek zgodil. Z vidika elektronskega računa se s časovnim žigom overi podpisnika in s tem potrdi, da so podatki in elektronski podpis na e-računu obstajali pred izdajanjem časovnega žiga. Omogoča še verifikacijo digitalnih podpisov tudi po izteku veljavnosti elektronskega certifikata podpisnika.

Najpogosteje se časovni žig uporablja pri arhiviranju elektronske dokumentacije, saj zagotavlja avtentičnost elektronskega dokumenta ne glede na status elektronskega certifikata podpisinika.

PREDNOSTI E-POSLOVANJA

Najmanj 5 krat hitrejša obdelava v primerjavi s papirnimi dokumenti.

Pri uporabi elektronske izmenjave več kot dokumentov pošljete, več privarčujete.

Varnost dokumentov je zagotovljena.

FAQ

Omnizon Networks omogoča izdelavo in izmenjavo davčno priznanih elektronskih računov(podpisanih z elektronskim podpisom).

E-dokumenti

E-dokument zamenjuje obliko tradicionalnega papirnega dokumenta. Poleg vsebine, ki je enaka papirni obliki lahko e-dokument vsebuje še kontekstualne metapodatke, elektronski podpis in žig.

Glavna prednost uporabe e-dokumentov v primerjavi z papirnim dokumentom je efektivnost upravljanja z dokumenti (hitrost, natančnost, klasifikacija, iskanje distribucija) kar prispeva k optimalnem in stroškovno učinkovitejšem poslovanju organizacije. Merljivi prihranki znatno zmanjšujejo stroške pisarniškega materiala, največja vrednost e-dokumentov in e-poslovanja pa je prihranek časa. Tradicionalni papirni dokumenti, kot npr. naročila, dobavnice in računi potujejo več dni, medtem ko se e-dokumenti z isto vsebino pošiljajo in prejemajo v trenutku, v kontrolirani distribuciji in posledično samodejno obdelavo podatkov.

Čas, ki ste ga prihranili s pošiljanje e-dokumentov predstavlja novo vrednost za vaše podjetje, s katerim lahko implementirate nadaljnje prihranke v nabavnih in proizvodnih procesih s strategijo Just In Time ali Supply Chain Management – SCM strategijo.

Kaj je “Just In Time” in kaj SCM?

Skupno obema strategijama je povečanje učinkovitosti in zmanjšanje stroškov skladiščenja s pravočasno nabavo (JIT) ozrioma upravljanjem zalog, nabavo in distribucijo (SCM). Just In Time (JIT) je strategija za upravljanje zalog, ki omogoča povečanje poslovne učinkovitosti in zmanjšanje stroškov skladiščenja s pravočasno nabavo.

Da bi bile strategije izvedljive je ključnega pomena, da lahko čim natančneje predvidite tržno povpraševanje po vaših proizvodih v vsakem trenutku.

Primer napačnih predvidevanj maloprodajnega povpraševanja:
Precenjevanje povpraševanja = prenatrpanost skladišč povzroča dodatne stroške
Podcenjevanja povpraševanja = prazne police povzročajo manjšo prodaje

V idealnem primeru JIT dostava izdelka na police trgovine poteka tik preden zmanjka zalog in proizvodnja se izvaja takoj po prejemu naročila.
Na tak način skladišče ni prepolno z zalogami, ki jih ne morete prodati in prodaja ne trpi zaradi praznih polic.

Z uporabo e-poslovanja sebi ter sodelavcem olajšate proces vpisovanja in izmenjave e-dokumentov, kraktoročno in dolgoročno varčujete z denarjem ter postanete odzivnejši glede na zahteve trga.

PREDNOSTI E-POSLOVANJA

Najmanj 5 krat hitrejša obdelava v primerjavi s papirnimi dokumenti.

Pri uporabi elektronske izmenjave več kot dokumentov pošljete, več privarčujete.

Varnost dokumentov je zagotovljena.

Omnizon networks je eden od ustanovnih članov združenja EEDIN, ki združuje EDI ponudnike iz več evropskih držav, da olajša posameznim članom, lokalnim EDI ponudnikom, mednarodno povezovanje. Preko omrežja EEDIN se lahko povežemo do večjih evropskih maloprodajnih podjetij, veleprodajnih podjetij, avtomobilske industrije in ostalih večjih partnerjev. Vsi člani EEDIN združenja so profesionalna EDI podjetja z visoko kvaliteto svojih storitev. Tako lahko našim strankam ponudimo ogromno mednarodno omrežje primerljivo z največjimi svetovnimi EDI ponudniki, združeno z našim strokovnim pristopom do individualnim rešitev.
Več informacij je na voljo na uradni strani združenja http://www.eedin.eu/ eedin.eu

REDOK EDI D.O.O.
Ukmarjeva ulica 2
SI-1000 Ljubljana
t: +386 31 391 999
[email protected]

 

Nemogoče je mogoče.

© 2023 Omnizon Networks
All rights Reserved.
Cookie policy