Kontakt

Slovenija
REDOK EDI D.O.O.
Ukmarjeva ulica 2
SI-1000 Ljubljana
t: +386 31 391 999

Tehnična podpora:
[email protected]

Prodaja, informacije, računovodstvo, finance:
[email protected]

Hrvatska
MEGATREND REDOK D.O.O.
Velika cesta 47
HR-10020 Zagreb
t: +385 1 4091 288

Tehnička podrška:
[email protected]

Prodaja i informacije
[email protected]

Srbija
KALA CONSULTING
Crnotravska 1B
SR-11040 Beograd
t: +381112661756

Tehnička podrška:
[email protected]

Prodaja i informacije:
[email protected]